06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde wordt een van de grootste windmolenparken in Nederland. Het wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde, ten oosten van Almere. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer groot is meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers aandeelhouder. Samen vormen zij het grootste boeren/burgerwindcollectief van Europa en zorgen ze ervoor dat de 220 solitaire molens die momenteel in het gebied staan, vervangen worden door 91 grote molens in lijnopstellingen. Het ligt in de planning dat het windpark Zeewolde vanaf 2020 schone energie levert voor zo’n 280.000 huishoudens. Dit is 2,5 keer meer dan er met de huidige windmolens wordt opgewekt.

Op 7 december 2018 werd de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming van Windpark Zeewolde onherroepelijk. Met de komst van de nieuwe windmolens verbetert op termijn de situatie voor vogels en vleermuizen ten opzichte van de huidige situatie. Windpark Zeewolde heeft aan Hunink Ecologie gevraagd om ecologische ondersteuning te bieden bij de aanleg en gebruiksfase van het windpark. Liesbeth Hunink is vanaf november 2019 actief als ecoloog voor Windpark Zeewolde BV. Een van de activiteiten welke Liesbeth uitvoert is het opstellen van het monitoringsplan. 

Kijk voor meer informatie over het windpark op https://windparkzeewolde.nl/