06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Gebruik warmtebeeldcamera bij vleermuisonderzoek.

Hunink Ecologie maakt bij de vleermuisonderzoeken gebruik van een warmtebeeldcamera. Warmtebeeldcamera's zijn zo ver ontwikkeld dat kleine beweegbare objecten zoals vleermuizen goed gevolgd kunnen worden. Het gebruik van een warmtebeeldcamera geeft daardoor een beter beeld van de vleermuisactiviteit op en rondom een onderzoekslocatie. Daarnaast geeft het ook informatie over activiteit buiten het bereik van de batdetectors. Hierdoor kunnen we betere en gerichtere adviezen geven. 

Afgelopen jaar hebben we ervaring opgedaan met de Pulsar Helion 2 XP50. Hierbij is er bij een flat onderzocht of de resultaten van batdetectoronderzoek te vergelijken waren met batdetectoronderzoek in combinatie met de warmtebeeldcamera. Hierbij kwam al snel naar voren dat bij de bovenste etages activiteit werd gemist, dat alleen door de warmtebeeldcamera kon worden waargenomen. Zo is er een zwermlocatie van de gewone dwergvleermuis aangetroffen, welke op de batdetector niet te horen was. Bij de uitvoering van een renovatieproject kan deze informatie worden gebruikt om de maatregelen gericht af te stemmen op de verblijfplaatsen van vleermuizen. Hierdoor kan er effectiever en efficiënter worden gewerkt.Pulsar Helion 2 XP50
De Pulsar Helion 2 XP50 is een van de beste warmtebeeldcamera's welke momenteel op de markt zijn. Door de grote detectieafstand tot 1800 meter kun je objecten zeer lang volgen. De verversingsfrequentie van 50 Hz zorgt ervoor dat je ook kleine snelle objecten als vleermuizen zeer nauwkeurig kunt volgen. Het scherm heeft een resolutie van 640x480 pixels en dat zorgt weer voor een zeer gedetailleerd beeld. Het apparaat is te koppelen met een smartphone, waardoor ook anderen kunnen meekijken. Beelden kun je opslaan in het interne geheugen zodat je deze later kunt bekijken. Dit maakt het dat we de komende jaren standaard de warmtebeeldcamera in onze onderzoeken meenemen.