06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Mitigerende maatregelen

Schadelijke effecten aan beschermde flora of fauna kan soms met een eenvoudige maatregelen worden voorkomen. Door mitigerende maatregelen direct toe te passen bij uw plannen, kunt u voorkomen dat u op een later tijdstip dure maatregelen moet treffen. Daarom is het ook hier van belang dat u liefst bij het ontwikkelen van de plannen al rekening houdt met de beschermde flora en fauna in uw projectgebied. Door het treffen van mitigerende maatregelen kunt u bij de provincie een verklaring van geen bezwaar aanvragen. De provincie beoordeeld dan of uw te nemen maatregelen voldoende garanderen dat beschermde soorten geen schade van uw activiteiten ondervinden. 
In de kennisdocumenten zijn voor enkele soorten de effecten van activiteiten beschreven en aangegeven hoe schadelijke effecten kunnen worden voorkomen.

De aard van mitigerende maatregelen is afhankelijk van uw activiteiten, de betrokken soorten en de functie van het gebied voor die soorten. Hunink Ecologie kan aangeven welke mitigerende maatregelen in uw situatie noodzakelijk zijn om negatieve effecten te voorkomen. Daarnaast kan Hunink Ecologie de uitvoering van de mitigerende maatregelen begeleiden. Indien u voor enkele soorten toch een ontheffing dient aan te vragen kan Hunink Ecologie dit traject begeleiden.