06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Maaiproef Zeewolde

De gemeente Zeewolde is op verschillende locaties bezig met ecologisch maaibeheer. Dit betekent dat het maaien is gericht op de bloei van wilde bloemen. Velden vol met wilde bloemen geven kleur aan het dorp en zijn goed voor de biodiversiteit. 

Biodiversiteit 
Bloemrijke velden zijn belangrijk voor allerlei verschillende insecten die voedsel en schuilgelegenheid vinden in deze velden. Je kunt hierbij denken aan verschillende soorten zweefvliegen, (sluip)wespen, sprinkhanen, vlinders en spinnen. Deze vormen voedsel voor verschillende vogelsoorten, vleermuizen en kleine zoogdieren. Maar kunnen ook helpen bij bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Bloemrijke graslanden versterken dus de biodiversiteit.

Ecologisch maaibeheer
Bij ecologisch maaibeheer wordt niet alles tegelijk gemaaid, maar wordt het maaibeheer gefaseerd uitgevoerd. Op die manier blijft er altijd een deel van de vegetatie staan. Hierin kunnen de bloemen zaad zetten en is er altijd voldoende voedsel en schuilgelegenheden voor de dieren. Door het maaisel af te voeren verschraalt de bodem en krijgen planten ruimte om te groeien. Het tijdstip van maaien is van invloed op de planten die er groeien.

Onderzoek
Hunink Ecologie heeft samen met de gemeente Zeewolde en proefvlak uitgezet van 100 vierkante meter. Dit proefvlak wordt beheerd door Hunink Ecologie. In het proefvlak wordt onderzocht welke effecten het maaibeheer heeft in de vegetatie. Hierbij wordt bijgehouden welke soorten er staan en welke soorten er verschijnen. We proberen beter inzicht te krijgen met welk maairegime het veld nog bloemrijker wordt. Dit kan enkele jaren duren. De proef geeft inzicht in de methode om het beheer zodanig uit te voeren dat de biodiversiteit wordt verhoogd. Vervolgens zou dit beheer door de gemeente ook op vergelijkbare delen van het openbaar groen kunnen worden toegepast.