06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Ons verhaal

Sinds 2010 runnen we ons eigen ecologisch adviesbureau. Ondernemen is onze tweede natuur. Vanaf de middelbare school hebben we een eigen onderneming. Eerst op het gebied van natuureducatie, daarna ecologisch onderzoek. We begonnen met inventarisaties voor andere bureaus, maar al snel breidden we onze diensten uit. We groeiden tot een volwaardig adviesbureau. Onze werkzaamheden voeren we uit, naast onze reguliere banen waar we actief zijn in de natuur. Deze combinatie verrijkt onze inzet voor ons dagelijks werk. Onze ervaring in de natuursector vormt de basis voor het werk dat we doen en benadrukt ons streven naar persoonlijke aandacht en kwaliteit. Dit wordt bevestigd door terugkerende opdrachtgevers, we zijn erg dankbaar voor het vertrouwen dat we krijgen.

Tjibbe Hunink
Tjibbe werkt sinds 2008 als senior boswachter Ecologie bij Staatsbosbeheer. Aanvankelijk in Gelderland, in de Achterhoek en op de Veluwe. Sinds 2016 is hij werkzaam in de provincie Flevoland. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het adviseren van beheermaatregelen die nodig zijn om de natuurdoelen te behalen. Ook houdt hij zich bezig met de ecologische begeleiding van projecten. Daarnaast voert hij inventarisaties naar flora en fauna uit. De praktische aanpak van Tjibbe en zijn waarnemingsvermogen van verschillende soorten is van grote waarde om toepasbare oplossingen te bieden.
Tjibbe is te bereiken via Tjibbe@huninkecologie.nl of 06-46111651.

Liesbeth Hunink
Liesbeth heeft een uitgebreide achtergrond in ecologie en advieswerk. Ze heeft 10 jaar als projectleider ecologie voor een groot ingenieursbureau gewerkt. Sinds 2018 werkt ze als adviseur ecologie bij de gemeente Ede. Hier heeft ze een adviserende rol bij vraagstukken over ecologie en biodiversiteit in verschillende projecten. Ook heeft ze gewerkt aan beleid voor biodiversiteit en natuur in de omgevingsvisie. Vanaf 2023 richt Liesbeth zich op de natuurgebieden in de gemeente Ede als adviseur natuurherstel. Sinds 2018 is Liesbeth betrokken bij Hunink Ecologie als Vennoot. Liesbeth brengt een waardevolle veelzijdigheid met zich mee door haar vermogen om vanuit verschillende invalshoeken te redeneren en projecten integraal te benaderen.
Liesbeth is te bereiken via Liesbeth@huninkecologie.nl of 06-83982793.

MISSIE
Wij maken het verschil door advies te geven dat niet alleen projecten ondersteunt, maar ook de leefomgeving verbetert. Onze focus op natuur en biodiversiteit zorgt voor duurzame oplossingen met positieve impact.

VISIE
We inspireren met ideeën om de natuur in onze leefomgeving te versterken. Onze aanpak zorgt ervoor dat natuur een integraal onderdeel wordt van uw plan. We wijzen op handelingen met nadelige gevolgen voor natuur. Daarbij bieden we advies om deze gevolgen te verminderen, te voorkomen of te herstellen. We bieden een breed scala aan diensten; van grondig onderzoek naar natuurwaarden tot praktische ondersteuning bij vergunningaanvragen. 

KERNWAARDEN

Vooruitstrevend en deskundig
We lopen voorop met geavanceerde materialen en gebruiken de nieuwste onderzoeksmethodes. We hebben kennis van de meest recente wet- en regelgeving en het geldende beleid. Met onze ervaring en netwerk van experts borgen we onze deskundigheid.

Helder communiceren
Duidelijkheid staat bij ons centraal. We communiceren helder en open in begrijpelijke taal. Onze aanpak maakt duidelijk wat mogelijk is en wat niet is toegestaan. We onderhouden contact met het bevoegde gezag, voor een transparant proces met positieve impact op onze leefomgeving.

Kwaliteit leveren
We staan voor kwaliteit, zichtbaar in aansprekende rapportages en aantrekkelijke presentaties. Onze onderzoeken worden intern uitgevoerd, wat leidt tot praktische en toepasbare adviezen.