06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Soortenstandaards vervangen voor kennisdocumenten

Vanaf 10 juli 2017 beheert BIJ12 de kennisdocumenten soorten. Voorheen stonden deze documenten als soortenstandaards op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De huidige soortenstandaards zijn aangepast naar kennisdocumenten over diersoorten. Dit was noodzakelijk vanwege de invoering van de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 is ingegaan. Onder deze nieuwe wet ligt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing en vrijstellingen voor het overgrote deel bij de provincies. Zij hebben nu meer vrijheid voor de invulling van hun eigen natuurbeleid, waaronder de bescherming van planten- en diersoorten.rnDe oude soortenstandaards zijn niet meer te gebruiken en offline gehaald van de website van RVO.

De kennisdocumenten kunt u uiteraard terug vinden op onze site. kijk hiervoor op de pagina "Mitigerende maatregelen".