06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid van soorten en ecosystemen. Deze verscheidenheid aan soorten is onmisbaar, denk maar eens aan de productie van zuurstof, de afbraak van dode planten en dieren en de bestuiving van bloemen, groentes of fruit.

Biodiversiteit staat onder druk
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Uit onderzoek is gebleken dat de biomassa aan insecten met meer dan 75% is afgenomen. Insecten vormen de basis van ons ecosysteem en zijn voor het grootste deel verantwoordelijk voor de bestuiving van gewassen en de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast vormen ze het voedsel voor veel dieren, waaronder vogels en vleermuizen.

Advies voor versterken biodiversiteit
Het doel van de Wet natuurbescherming is de bescherming van biodiversiteit. Er is echter maar een beperkt aantal soorten beschermd. Hierbij worden alleen essentiële onderdelen van hun leefgebied beschermd, terwijl het voedsel van veel soorten (insecten) steeds verder afneemt. Bij iedere ontwikkeling in de openbare ruimte kan een versterking worden gegeven aan de biodiversiteit. In dit kader geeft Hunink Ecologie in haar rapportages altijd gevraagd en ongevraagd advies over de versterking van de biodiversiteit.

Natuurinclusief
Bij natuurinclusief bouwen en ontwerpen wordt er rekening gehouden met het aanbrengen van leefgebied voor soorten. Dat kunnen nest- en schuilgelegenheden zijn, maar ook plekken om te foerageren. Het wordt steeds meer de standaard om natuurinclusief te bouwen. Hierbij worden voorzieningen aangebracht voor vleermuizen en vogels zoals de huismus en de gierzwaluw. Dit kunnen bijvoorbeeld inbouwkasten zijn. Ook zijn er mogelijkheden voor groene daken en groene gevels.

Zelf bijdragen aan biodiversiteit
In je eigen tuin kan je eenvoudig een impuls geven aan de plaatselijke biodiversiteit. Denk hierbij aan structuurrijke plekken en het gebruik van inheemse bloeiende soorten. Water zorgt voor veel extra leven. In een tuin die niet geheel bestraat is kan regenwater de bodem in en vinden insecten en bijvoorbeeld egels voedsel en schuilgelegenheden. Hoe meer variatie, hoe hoger de biodiversiteit.

Beheer buitenruimtes
Een juist beheer en onderhoud van buitenruimtes speelt een grote rol bij de versterking van de biodiversiteit. Hunink Ecologie kan adviseren bij de inrichting en het beheer van buitenruimtes. Hierbij kijken we welke soorten er in de omgeving voorkomen en wat kansrijke maatregelen zijn om de biodiversiteit te versterken.