06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Biodiversiteit

Biodiversiteit, de variatie van soorten en ecosystemen, is essentieel voor het leven op Aarde. Denk aan zuurstofproductie, afbraak van organisch materiaal en bestuiving van gewassen. 

Biodiversiteit staat onder druk
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Uit onderzoek is gebleken dat de biomassa aan insecten met meer dan 75% is afgenomen. Insecten vormen de basis van ons ecosysteem en zijn voor het grootste deel verantwoordelijk voor de bestuiving van gewassen en de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast vormen ze het voedsel voor veel dieren, waaronder vogels en vleermuizen. 

Advies voor versterken biodiversiteit
Hunink Ecologie adviseert actief over biodiversiteitsversterking bij elke ontwikkeling in de openbare ruimte. Ook adviseren we in het opstellen van beleid voor biodiversiteit en werken dit op een praktische manier uit. 

Natuurinclusief
Natuurinclusief bouwen is de norm, waarbij voorzieningen voor vleermuizen, vogels en groene elementen zoals groene daken steeds belangrijker worden. Dat kunnen nest- en schuilgelegenheden zijn, maar ook plekken om te foerageren. 

Zelf bijdragen aan biodiversiteit
In uw eigen tuin kunt u ook eenvoudig een impuls geven aan de plaatselijke biodiversiteit. Denk hierbij aan structuurrijke plekken en het gebruik van inheemse bloeiende soorten. Water zorgt voor veel extra leven. In een tuin die niet geheel is bestraat, kan regenwater de bodem in en vinden insecten, vogels en kleine zoogdieren voedsel en schuilgelegenheden. Hoe meer variatie, hoe groter de biodiversiteit.

Beheer openbare ruimte
Goed beheer van buitenruimtes is cruciaal. Hunink Ecologie biedt advies voor het inrichten en beheren van de fysieke leefomgeving. Wij onderzoeken de natuurwaarden en adviseren effectieve maatregelen om biodiversiteit te versterken. Doe mee aan biodiversiteitsbehoud, zowel in de tuin als in de openbare ruimte.