06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Bijzondere natuur in Zeewolde

De Gemeente Zeewolde laat jaarlijks een deel van de bebouwde kom inventariseren op bijzondere natuurwaarden. Enerzijds is het goed om de biodiversiteit te volgen, anderzijds zijn de gegevens ook heel praktisch om de groene ruimte op een juiste manier te beheren. Hierdoor kunnen bijzondere soorten bij werkzaamheden zoveel mogelijk worden ontzien en tegelijkertijd ook worden bevorderd. Hierdoor wordt de biodiversiteit in het dorp versterkt.

In 2020 heeft Hunink ecologie het noordelijke deel van het dorp Zeewolde mogen inventariseren. Het gebied, met daarin onder andere het Voormalige gronddepot en het Kuinderpark is rijk aan verschillende biotopen. In het gebied leven bijzondere soorten als ransuil, boommarter, rietorchis en gulden sleutelbloem. De raportage van het natuurwaarden onderzoek van Zeewolde Noord 2020 is hieronder te downloaden.

In 2021 onderzoekt Hunink Ecologie het Zuidelijke deel van Zeewolde op natuurwaarden. In dit gebied zijn vooral natuurwaarden te vinden in het bosgebied van de gemeente, de bloemrijke graslanden langs de Wetering bij de Verbeelding en de gebieden langs het Wolderwijd. Ook u kunt ons helpen om de natuurwaarden van Zeewolde goed in kaart te brengen. Dit kan u doen door uw bijzondere waarneming in te voeren op websites als waarneming.nl of telmee.nl. Deze waarnemingen komen dan ook in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) te staan, waarmee een zo compleet mogelijk beeld van de natuurwaarden in Zeewolde ontstaat.