06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Welkom bij Hunink Ecologie

Hunink Ecologie is een ecologisch adviesbureau in Zeewolde. Wij kunnen u onder andere van dienst zijn met ecologische vraagstukken, quickscans flora- en fauna en vervolgonderzoeken. Bovendien kan Hunink Ecologie u adviseren bij het natuurvriendelijk inrichten van bedrijventerreinen, parken en overig stedelijk gebied en de inpassing van mitigerende maatregelen. Door onze standplaats midden in Nederland kunnen wij u van dienst zijn in vrijwel geheel Nederland. Wij zijn er niet alleen voor particulieren, overheden en ontwikkelaars, maar ook adviesbureaus kunnen gebruik maken van onze diensten.
Tevens kunt u bij ons terecht voor natuurfoto's en fotograferen wij in opdracht. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de verschillende themapagina's in het bovenstaande menu. Via het aanvraagformulier kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen. Wij zijn u vanuit Zeewolde graag van dienst!

Lees meer

Bijzondere natuur in Zeewolde

zaterdag 21 november 2020
De Gemeente Zeewolde laat jaarlijks een deel van de bebouwde kom inventariseren op bijzondere natuurwaarden. Enerzijds is het goed om de biodiversiteit te volgen, anderzijds zijn de gegevens ook heel praktisch om de groene ruimte op een juiste manier te beheren. Hierdoor kunnen bijzondere soorten bij werkzaamheden zoveel mogelijk worden ontzien en ... lees verder

Vleermuisprotocol 2021

dinsdag 17 november 2020
Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging hebben afgelopen maand het Vleermuisprotocol 2021 gepubliceerd. Het Vleermuisprotocol 2021 beschrijft het benodigde onderzoek om de kans op aanwezigheid of afwezigheid van vleermuizen en gebiedsfuncties voor vleermuizen afdoende vast te stellen voor ruimtelijke ordeningsprocedures. Het bevoegd gez... lees verder