06 - 46 11 16 51
info@huninkecologie.nl

Stedelijke omgeving

Natuur is in onze samenleving geen vanzelfsprekend onderdeel meer van de directe leefomgeving. We moeten er steeds verder voor weg, in de auto of de trein. In het natuurbeleid is de toenemende behoefte aan 'natuur voor mensen', vooral in en om steden, erkend. Uit een groot aantal wetenschappelijk uitgevoerde onderzoeken komen sterke aanwijzingen dat natuur kan helpen bij herstel van stress en aandachtsmoeheid. Uitzicht op natuur en verblijf in de natuur blijkt een positieve invloed te hebben op onder meer stemming, concentratie, zelfdiscipline en fysiologische stress. Gunstige effecten treden al op bij kortdurende blootstelling via uitzicht op natuur.

Natuurlijke plekken dicht bij huis bieden kinderen de mogelijkheid om o.a. de motoriek te ontwikkelen. Ze bevorderen zintuiglijke ervaringen en ervaringen die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in een achterstandswijk zich beter kunnen concentreren en meer zelfdiscipline hebben als er groenvoorzieningen aanwezig zijn. Mede hierdoor kan het effectief zijn om bij de (her)inrichting van wijken en bedrijventerreinen rekening te houden met de huidige natuurwaarden. Natuur in de stad kan dienen als ecologische verbindingen voor planten en dieren.

Bij het aanleggen van nieuwe wijken, parken en bedrijventerreinen is natuur in de huidige tijd geen vanzelfsprekendheid meer. Hunink Ecologie adviseert over het natuurvriendelijker inrichten van terreinen in de bebouwde kom. Van lantaarnpaal tot waterpartij, veel objecten kunnen zo worden ingepast dat de natuurwaarden in een gebied (deels) kunnen blijven bestaan of verbeteren.